МЕНЮ
Вашата Кошницата
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се приемате използваните от нас 'бисквитки'.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Електронният магазин www.pnb-shop.bg е собственост на "БЬЮТИ ЕЙМ" ООД (наричано по-долу “BEAUTY AIM”, “ние”, “нас”, “нашите”), с ЕИК: 206132441, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 562, ап. 22, с имейл адрес: info@pnb-shop.bg и телефон: +359898796877.

Тази страница съдържа информация относно нашите правила за събиране, използване и разкриване на лични данни, предоставени при ползване услугите, предлагани в електронния магазин www.pnb-shop.bg (наричан по-долу “Електронния магазин” или “Сайта”).

Ние няма да използваме и не споделяме Вашите лични данни с трети лица, освен в случаите и съобразно посоченото в тази Политика за защита на личните данни („Правилата“).

Работата ни е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

ЦЕЛ И ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

BEAUTY AIM събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, за да Ви предоставя своите стоки и услуги. В зависимост от типа данни и повода за събирането им, данните Ви служат за създаване и управление на Вашия профил в Електронния ни магазин (в случай че се регистрирате), за извършване и управление на поръчки, за заплащане на поръчки, за да доставим Вашите покупки и да осъществяваме връзка с Вас. Вашите лични данни могат да бъдат употребявани за цели, свързани с подобряване качеството на услугите ни.

 

Законовото основание за използване на тези данни се базира на договора, сключен между Вас и BEAUTY AIM, или на искането и намерението Ви за предприемане на стъпки, необходими за сключване на съответния договор, както и на Вашето съгласие.

 

С използването на Електронния магазин, Вие приемате и се съгласявате със събирането и използването на лични данни в съответствие с тези Правила.

 

За комуникация с Вас относно рекламни и маркетингови цели BEAUTY AIM ще изисква допълнително съгласие от Вас. С Ваше съгласие можем да използваме личните Ви данни, за да се свързваме с Вас чрез електронния ни бюлетин. Можете да се откажете от получаването му по всяко време, като следвате връзката за отказване от абонамента или инструкциите, предоставени в края на всеки имейл, който изпращаме.

 

ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

 

Личната информация за Вас, която събираме и използваме, включва следното:

 

Данни, необходими при регистрация:

 • имена;
 • имейл;
 • телефонен номер;
 • адрес.

 

Ако решите да регистрирате профил в нашия Електронен магазин, използвайки наличен профил в социалните мрежи, трябва да получим достъп до данните, които Ви идентифицират в съответната социална мрежа, а именно имената Ви и електронния Ви адрес (имейл).

 

Събираме, обработваме и съхраняваме тези данни за създаване и управление на Вашия профил в Електронния ни магазин, за извършване и управление на поръчки, за да доставим Вашите покупки и да осъществяваме връзка с Вас.

 

Данни, необходими за извършване на покупка онлайн като „Гост“ (без регистрация) или при извършване на покупка чрез обаждане по телефона:

 • имена;
 • имейл;
 • телефонен номер;
 • адрес.

 

Събираме, обработваме и съхраняваме тези данни за извършване и управление на поръчки, за да доставим Вашите покупки и да осъществяваме връзка с Вас.

 

Данни, събирани при извършване на плащане чрез виртуален POS терминал:

 • имена на картодържателя;
 • номер на банковата карта;
 • дата на изтичане на срока на валидност на банковата карта;
 • CVC код.

 

Събираме, обработваме и съхраняваме тези данни за извършване на плащания по поръчки.

 

Данни, събирани чрез Лог файлове („Данни за дневника“)

 • IP адрес (адрес на интернет протокола) на Вашия компютър;
 • типа на използвания браузър и неговата версия;
 • време и дата на посещение на Сайта;
 • посетени страници;
 • време, прекарано на съответните страници на Сайта;
 • статистика.

 

Събираме, обработваме и съхраняваме тези данни, за да поддържаме Сайта, да гарантираме сигурността на Вашите лични данни, както и непрекъснатата сигурност и функциониране на Сайта, включително за защита срещу киберпрестъпления. Законната основа за използване на тези данни се базира на нашия легитимен интерес във връзка с посочените цели.

 

Освен това може да използваме услуги на трети страни като Google Анализ, които събират, наблюдават и анализират този вид информация, за да увеличат функционалността на услугите, предоставяни от нас. Тези доставчици на услуги от трети страни имат свои собствени политики за поверителност, които се отнасят до начина, по който използват такава информация.

 

Лични данни при оставяне на коментар

 • име;
 • всеки коментар, в който ни предоставяте друга лична информация.

 

Събираме, обработваме и съхраняваме тези данни, за да Ви предоставим възможност да изразите мнението си и да отговорим на потенциални въпроси, зададени от Вас.

 

Законната основа за използване на тези данни е базирана на Вашето съгласие. При публикуване на коментар от Ваша страна, чрез съответната форма за това, ще поискаме Вашето съгласие.

 

Ние събираме само тези лични данни, които Вие ни предоставите директно (например, като се регистрирате в Сайта, направите поръчка онлайн като “Гост” или по телефона, или оставите коментар) или косвено (например, когато посетите Сайта).

 

БИСКВИТКИ

 

“Бисквитките” са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уеб сайт и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър. Можем да използваме “бисквитки” за събиране на информация. Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички “бисквитки” или да посочи кога е изпратена “бисквитка”. Ако обаче не приемате “бисквитки”, може да не сте в състояние да използвате някои части от предоставяните от нас услуги.

 

ОТКАЗ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Вие решавате дали да ни предоставите Ваши лични данни. В случай че не предоставите определени лични данни, няма да можете да се възползвате от някои опции, налични на Сайта.

 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ, ЗА КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

При необходимост от обработка на Вашите лични данни за цели, различни от описаните в настоящата декларация, Вие ще бъдете предварително информирани, а когато е необходимо съответната обработка ще се осъществи след Вашето съгласие.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ ЛИЦА

 

Поверителността на Вашите лични данни е важна за нас.

 

Ние можем да разкриваме Вашите лични данни на трети лица единствено когато това се изисква в съответствие с приложимото законодателство или по искане на съда или държавен орган, или ако считаме, че подобно действие е необходимо за спазване на закона и разумните искания на правоохранителните органи или за защита на сигурността или целостта на услугите, които предоставяме, както и когато това е необходимо за функционирането на Сайта (например, с дружеството-доставчик на хостинг услуги и дружеството, което разработва Сайта), когато това е необходимо за функционирането на бисквитките, с които сте се съгласили, или когато разполагаме с легитимен интерес да го направим (например, при предявяване на правни претенции).

 

Можем да използваме услугите на трети лица, или за да предоставяме нашите услуги, за да ги подобрим или за целите на анализ как се използват нашите услуги.

 

Ние не разрешаваме на нашите доставчици на услуги да използват Вашите лични данни за собствени цели. Те ще имат достъп до личните Ви данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за други цели. Ние ще изискваме от тях да спазват сигурността на Вашите лични данни и да ги третират в съответствие със законовите изисквания. Освен това всички наши доставчици на услуги трябва да предприемат подходящи мерки за сигурност, за да защитят Вашите лични данни в съответствие с нашите правила.

 

СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА

 

Ние защитаваме неприкосновеността на личните Ви данни, като използваме надеждни гаранции за сигурност срещу загуба или кражба, както и неоторизиран достъп, разкриване, копиране, използване или изменение. Въведохме обширни процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на сигурността, отнасящо се до личните данни. Ще уведомяваме както Вас, така и надзорния орган, за всяко нарушение, за което законът изисква да го направим.

 

Освен това ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до най-необходимите служители, контрагенти и трети лица. Те ще обработват Вашите лични данни само по нашите указания и са задължени да опазват тяхната поверителност.

 

 

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас, но все пак не забравяйте, че нито един метод за предаване по интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки че се стремим да използваме най-добрите средства за защита на личните Ви данни, не можем да гарантираме абсолютната им сигурност.

 

Ако се намирате извън България и изберете да ни предоставите информация, моля, обърнете внимание, че прехвърляме информацията, включително личните данни, в България и я обработваме там. Вашето съгласие с тези Правила, последвано от подаването на такава информация, представлява Вашето съгласие за този трансфер.

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали. Когато извършвате поръчка като “Гост”, Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за срок до 3 (три) години от направената поръчка. В този период те няма да бъдат обработвани освен за целите на евентуални правни претенции относно направената поръчка. След този период личните данни ще бъдат анонимизирани. Вашите лични данни, които обработваме на базата на регистрацията Ви в Сайта, се съхраняват за период от 5 (пет) години от последното Ви влизане в профила. С изтичането на този срок ние приемаме, че вече не се интересувате от представените продукти.

 

АКТУАЛНОСТ НА ЛИЧНАТА ВИ ИНФОРМАЦИЯ

 

Стремим се да поддържаме личната информация, която съхраняваме за Вас, точна и актуална. В случай, че сте се регистрирали в Сайта, Вие имате възможност във всеки един момент да извършите корекция на Ваши лични данни, които считате за неактуални.

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

 

При определени обстоятелства, имате право по закон да поискате:

 • достъп до личните Ви данни. Това означава, че можете да получите копие от личните данни, които съхраняваме за Вас, и да проверите дали ги обработваме правилно;
 • коригиране на личните данни, които имаме за Вас. Това означава, че можете да коригирате всяка непълна или неточна информация за Вас, която съхраняваме;
 • Изтриване на личните Ви данни. Това означава, че можете да ни помолите да изтрием или премахнем личните Ви данни, когато няма основателна причина да продължим да ги обработваме;
 • Ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това означава, че можете да ни помолите да преустановим обработването на личните Ви данни, например, в случай че искате да установим точността или причината за тяхното обработване;
 • Преносимост на личните Ви данни. Вие можете да получите Вашите лични данни, които ние обработваме, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да изявите желание да ги прехвърлим на друг администратор, ако обработването се основава на Ваше съгласие или на договорно задължение;
 • Възражение срещу обработваните от нас Ваши лични данни;
 • Оттегляне на даденото от Вас съгласие по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработваните лични данни до момента на оттеглянето.

 

Ако желаете да упражните някое от горепосочените права, ние можем да поискаме допълнителна информация от Вас с цел потвърждаване на самоличността Ви. Това е мярка за сигурност, която гарантира, че личните Ви данни не се разкриват на никое лице, което няма право да ги получи.

 

Вие можете да упражните правата си по един от следните начини:

 • по електронен път, като подадете заявление по образец на имейл адреса на BEAUTY AIM: info@pnb-shop.bg В този случай заявлението Ви трябва да бъде оформено като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. Заявлението следва да се подаде от имейл адреса, съдържащ се в издаденото квалифицирано удостоверение на електронен подпис за физическо лице.
 • по електронен път, в случай че сте регистриран потребител на Сайта, чрез натискане на връзката в най-долната част на всяка страница.

 

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Нашият Сайт може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно препоръчваме да се запознавате с Правилата за поверителност на всеки сайт, който посещавате. Нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.

 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА

Нашата Услуга не се отнася за лица на възраст под 13 години („деца“). Ние не събираме съзнателно лични данни от деца на възраст под 13 години. Можете да се свържете с нас за съдействие, в случай, че сте родител или настойник и знаете, че вашите деца са ни предоставили свои Лични данни. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца на възраст под 13 години без потвърждение за съгласието на родител или настойник, ще предприемем стъпки за премахване на тези данни от сървърите си.

 

ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА

 

BEAUTY AIM си запазва правото периодично да актуализира своята Политика за поверителност. Добре е периодично да преглеждате тези Правила, за да сте наясно с всички промени. Ако предприемем по-съществени промени, ще ви информираме по имейл.

Всички изменения и допълнения в Правилата ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното им съдържание на Сайта: https://www.pnb-shop.bg.

 

Ако имате въпроси относно тези Правила за поверителност, моля, обърнете се към нас на нашите телефон, адрес или e-mail.

 

Вие имате и правото по всяко време да подадете жалба до Надзорния орган на Република България – Комисия за защита на личните данни (“КЗЛД”). За да се запознаете с условията за подаване на жалба до Комисията по защита на данните, моля посетете уебсайта на КЗЛД на следния адрес: https://www.cpdp.bg.

 

КОНТРОЛНИ ОРГАНИ

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-555

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22

Електронна поща: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg