МЕНЮ
Вашата Кошницата
Този сайт използва 'бисквитки' (cookies). Продължавайки да ползвате услугите му, Вие се приемате използваните от нас 'бисквитки'.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ WWW.PNB-SHOP.BG, И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между "БЬЮТИ ЕЙМ" ООД и клиентите на електронния магазин www.pnb-shop.bg.

Електронният магазин www.pnb-shop.bg (наричан по-долу “Електронния магазин” или “Сайта”) е собственост на "БЬЮТИ ЕЙМ" ООД (наричано по-долу “BEAUTY AIM”), дружество, учредено в Република България, с ЕИК: 206132441, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 562, ап. 22, с имейл адрес: info@pnb-shop.bg и телефон: +359898796877

BEAUTY AIM осъществява дейност, свързана с електронна търговия на професионални продукти за грижа за ноктите и кожата на ръцете и стъпалата.

В Електронния ни магазин имате възможност да сключвате договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от BEAUTY AIM. Със зареждането на Сайта Вие автоматично се задължавате да спазвате условията, описани по-долу.

Моля, преди да ползвате услугите, предлагани от Електронния ни магазин (наричани по-долу “Услугите”), прочетете докрай настоящите Общи условия. Съгласието с тях е задължително условие за ползване на Електронния магазин. Освен това тяхното потвърждаване е необходимо за сключване на договор с BEAUTY AIM.

С приемането на Общите условия Вие се съгласявате личните Ви данни (имена, телефонен номер, адрес и електронна поща) да бъдат обработвани.

BEAUTY AIM си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, като своевременно публикува промените на Сайта. Промените нямат действие по отношение на вече направени и приети поръчки. Текстът на Общите условия е достъпен на Сайта по начин, който позволява той да бъде съхраняван и възпроизвеждан.

2. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия термините, посочени по-долу, носят следното значение:

“Виртуален POS терминал” означава логическо устройство, дефинирано в картовата система на банката за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през интернет сайт.

“Електронен магазин” и “Сайт” означават https://www.pnb-shop.bg и всички негови подстраници.

“Клиент” означава всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка за закупуване на стоки от BEAUTY AIM чрез Електронния магазин и е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия.

“Лични данни” означава всяка информация за дадено физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

“МКО” означава Международни картови организации, което включва Visa и MasterCard.

“Неправомерна транзакция” или “транзакция, извършена при условията на измама” е транзакция, извършена преднамерено, с карта или с картови данни, придобити по незаконен начин (чрез изгубена или открадната карта, или чрез карта, получена въз основа на фалшиви документи и др.), както и с фалшифицирана или подправена карта, или с присвоени картови данни. Подобна транзакция е направена без знанието и съгласието на автентичния картодържател  и без неговото разрешение , като последния отказва да признае разходите, свързани с нея.

“Оспорено плащане” е процедура за възстановяване, изцяло или частично, на определена сума, заплатена чрез транзакция с банкова карта.

“Стока” означава всеки продукт, собственост на BEAUTY AIM, предлаган в Електронния магазин.

3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

BEAUTY AIM идентифицира Клиентите на Сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Клиента.

BEAUTY AIM има право да събира и използва информация за своите Клиентите за целите на изпълнение на договорите, сключени с тях. Информацията, чрез която дадено лице може да бъде идентифицирано, може да включва имена, телефон, адрес, имейл, както и всяка друга информация, която лицето доброволно предоставя при ползване Услугите, предлагани от BEAUTY AIM.

BEAUTY AIM може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства, или с изричното съгласие на Клиента.

BEAUTY AIM полага необходимите грижи за защитата на информацията за Клиента, станала му известна по повод на регистрацията или извършването на поръчка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

На сайта могат да се регистрират физически и юридически лица, като регистрацията не е задължителна стъпка за извършване на поръчки. Тя само улеснява процеса по поръчване и дава възможност за ползване на допълнителни функции на Сайта.

Клиентът се регистрира в Сайта чрез попълване на електронна форма за регистрация като потвърждава, че е съгласен с Общите условия. В регистрационната форма, както и във формата за извършването на поръчки, е обозначено дали предоставянето на дадени данни е задължително или доброволно.

Натискането на виртуалния бутон с текст "Съгласен съм с Общите условия" или с друг аналогичен текст, или поставянето на отметка в поле с аналогичен текст, има силата на писмено потвърждение на Общите условия. С това действие Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, като по този начин декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Клиентът заявява, че е съгласен да предостави поисканите в съответната онлайн форма лични данни и гарантира, че предоставените данни са верни, пълни и точни, както и че при промяна ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни BEAUTY AIM има право незабавно и без предизвестие да спре предоставянето на услугите, както и да прекрати регистрацията на Клиента.

С регистрацията си Клиентът получава потребителско име и парола за достъп до профила си. Чрез профила си Клиентът може да преглежда историята на направените поръчки, да проследява статуса на поръчката, да променя и допълва регистрираните от него адреси, да повтори вече направена от него поръчка, да преглежда и променя списъка с „Любими“ продукти. Потребителското име не предоставя на Клиента никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .

Когато Клиентът е юридическо лице, физическото лице, което извършва регистрацията или поръчката в качеството си на негов представител, е длъжно да въведе пълното си име и адрес, както и наименованието на юридическото лице, представлявано от него.

Клиентът е длъжен да полага грижи за опазване на паролата си и да не я споделя на трети лица. Той се задължава да уведоми BEAUTY AIM незабавно в случай на неправомерен достъп до профила му. Клиентът носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трети лица чрез ползване на паролата му.

4. ПОРЪЧКИ

Електронният магазин приема поръчки всеки ден в часовете между 10,00 ч. и 18,00 ч. Поръчките, направени след 18,00 ч., се считат за направени в 10,00 ч. на следващия ден.

Поръчките могат да бъдат извършвани по два начина:

 • онлайн, по всяко време, чрез ползване на интерфейса на Електронния магазин, или
 • по телефона, в часовете между 10,00 ч. и 18,00 ч., чрез обаждане на телефонен номер: +359898796877

1. Механизъм за извършване на поръчки онлайн:

След като хареса даден наличен продукт, Клиентът го избира, натискайки бутона “Добави в кошницата”. След това той може да добави още продукти или да премине към завършване на поръчката. Преди завършване на поръчката, Клиентът може да прегледа избраните продукти и крайната сума за плащане, както и да въведе данни от ваучер за отстъпка, ако има такъв.

За да бъде извършена самата поръчка, не е задължително Клиентът да разполага с регистриран потребителски профил или да създава нова регистрация. Достатъчно е да попълни необходимите данни за платец и получател на пратката: имена, e-mail, телефон, адрес, както и да избере начина на плащане, и след това да заяви, че се съгласява с Общите условия посредством натискане на съответния бутон или отбелязване на съответната отметка.

Съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за извършването на поръчката. Със самото й извършване се приема, че Клиентът се е запознал с Общите условия, разбира ги и се съгласява и обвързва с тях.`

Когато поръчката бъде завършена и заявката бъде изпратена, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

2. Механизъм за извършване на поръчки по телефона:

При поръчка по телефона Клиентът се свързва с представител на BEAUTY AIM на телефонен номер: +359898796877 уточнява желаните продукти, предоставя своите имена (или наименованието на представляваното от него юридическо лице), e-mail, телефон и адрес, и посочва избрания от него начин на плащане. С провеждането на телефонния разговор и заявяването на поръчката се счита, че Клиентът е прочел настоящите Общи условия, разбира ги и се съгласява и обвързва с тях.

5. ПРОДУКТИ

Всички изображения и описания на продукти в Електронния магазин са ориентировъчни, с информативен характер и подлежат на промени от страна на BEAUTY AIM.
 
BEAUTY AIM не носи отговорност за фабричните опаковки на продуктите (например относно промените в дизайна на опаковката, извършени от производителя на продукта), както и за промените във формулата на козметичните продукти, извършвани периодично от производителя им.

6. ЦЕНИ

Всички цени в Електронния магазин са в лева и с включен ДДС. Цената за доставката се посочва отделно от цената на стоката и се заплаща в допълнение към нея.

BEAUTY AIM има право да променя цените на стоките по всяко време и без предизвестие. Промените в цените важат от момента на обявяване на Сайта и не засягат направените поръчки.

BEAUTY AIM може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в Електронния магазин. Отстъпките не могат да бъдат комбинирани една с друга.

7. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Поръчката за покупка се приема от BEAUTY AIM чрез изпращане на електронно съобщение на e-mail адреса на Клиента. Това съобщение съдържа: данни за търговеца, данни за стоката, продажна цена, транспортни разходи за доставката, начина на плащане, избран от Клиента, данните за Клиента и адреса за доставка.

Приемането на поръчката се извършва след проверка на наличността на поръчаната стока.

Поръчките се доставят в срок от 3 дни след потвърждаването на поръчката по електронна поща за поръчки за България и в срок от 10 дни след потвърждаването на поръчката по елестронна поща за поръчки за чужбина.

Поръчките, изпратени до 13,30 ч. в работно време, се потвърждават, обработват и изпращат на същия работен ден. Поръчки направени след 13,30 ч. се потвърждават, обработват и изпращат на следващия работен ден.

С приемането и потвърждаването на поръчката се счита, че е сключен договор за доставка между Клиента като купувач и BEAUTY AIM като продавач.

8. ОТКАЗ ЗА ПРИЕМАНЕ ИЛИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКИ ОТ СТРАНА НА BEAUTY AIM

При липса на наличност от дадена стока BEAUTY AIM може да откаже поръчката, като се свърже с Клиента във възможно най-кратък срок, за да уточни това.

BEAUTY AIM си запазва правото да отказва сключване на договори с некоректни Клиенти, когато тези Клиенти не спазват Общите условия, проявяват некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на BEAUTY AIM, както и когато извършват системни прояви на злоупотреба с Електронния магазин и/или с BEAUTY AIM.

BEAUTY AIM не дължи никакви обезщетения или неустойки, в случай, че не приеме дадена поръчка от Клиент или откаже да сключи договор с него.

9. ПРОБЛЕМИ С ПОРЪЧКИ

Ако не бъде извършено плащане или ако плащането бъде забавено (в случаите на плащане чрез виртуален POS терминал), ако въведеният адрес за доставка е непълен или неточен, ако липсва телефон за контакт с Клиента или ако възникне технически проблем, съществува възможност извършването на поръчката и/или на доставката да бъде възпрепятствано.

При наличие на проблем с доставката (липсваща или забавена доставка), ние от BEAUTY AIM ще поемем всички допълнителни разходи за изпращането или приемането на стоките, ако този проблем е възникнал по наша вина. Във всички останали случаи последващото изпращане на стоките след забавата се извършва за сметка на Клиента.

Когато Клиентът връща дадени стоки с право на възстановяване на заплатената сума, цената, която следва да му бъде възстановена, се определя като цената на стоките се намалява със стойността на отстъпката, приложена върху тях. Само действително заплатени суми подлежат на възстановяване.

10. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Ако поръчката е за България, Клиентът избира как да заплати дължимите суми за поръчаните стоки и за тяхната доставка. Начините за плащане са следните: чрез наложен платеж и чрез виртуален POS терминал (с банкова карта).

Ако поръчката е за друга държава в Европа, плащанията се извършват само чрез виртуален POS терминал (с банкова карта), като е необходимо цената на поръчката да бъде заплатена в пълен размер в момента на извършване на поръчката.

1. Плащане с наложен платеж

Ако Клиентът избере опцията за плащане с наложен платеж, той трябва да заплати дължимите суми на самия куриер при получаване на стоките.

Има две възможности за извършване на плащане на дължимите суми с наложен платеж:

 • чрез плащане в брой на куриера;
 • чрез плащане с банкова карта - всеки куриер на ЕКОНТ и СПИДИ и всички техни офиси разполагат с мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.

2. Плащане чрез виртуален POS терминал (с банкова карта)

За да се извърши плащане чрез виртуален POS терминал (с използване на банкова карта), банковата платежна карта на Клиента трябва да поддържа възможност за извършване на транзакции в интернет чрез нея.

На виртуалния POS терминал се приемат следните типове платежни карти според функционалността на лицето, на което са издадени:

 • Дебитни карти за физически лица с незабавен дебит;
 • Кредитни карти и карти с отложен дебит на физически лица;
 • Бизнес карти – дебитни и кредитни карти за юридически лица.

Брандовете местни и международни карти, които се приемат като платежен инструмент за осъществяване на безналично плащане на виртуален POS терминал, включват БОРИКА, VISA и MasterCard.

Ние поддържаме система за сигурност 3D Secure - система за идентификация  на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС терминал чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картовото плащане при Интернет  търговец чрез следните схеми:

 • Verified by Visa VbV – за карти с лого Visa, Visa Electron, VPAY;
 • MasterCard Secure Code – за карти с лого на MasterCard;
 • Секретен код  на Борика Банксервиз АД  – за карти с търговския знак на Борика.

BEAUTY AIM се задължава да приема правомерни плащания с всички банкови карти, носещи брандовете Visa, MasterCard или Борика, но отказва да приеме плащания с банкова карта в случай на:

 • невалидност и/или нередовност на банковата карта;
 • невъзможност да получи потвърждение за извършената транзакция;
 • съмнение относно неправомерна транзакция;
 • неуспешно идентифициране /автентикация/ на картодържателя за плащане на виртуален ПОС терминал, при невъзможност да се извърши подобно идентифициране;
 • по нареждане на обслужващата банка - РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД.

Механизъм на плащане чрез виртуален POS терминал:

При плащане чрез банкова платежна карта ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка (РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД). На платежната страница Клиентът следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането, и да го потвърди. BEAUTY AIM ще предостави разписка на Клиента за всяко плащане, извършено с банкова карта през Електронния магазин, като Клиентът трябва да пази съответната разписка за справка. Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта, Клиентът трябва да има предвид, че със завършване на поръчката на стоки от Електронния магазин, Клиентът потвърждава, че е оправомощен ползвател на използваната за плащането кредитна/дебитната карта, т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата. Освен това при плащане чрез този начин той приема и се съгласява с настоящите Общи условия.

Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).

BEAUTY AIM няма право да използва номера на банковата карта, както и останалите данни по банковата карта, предоставени от Клиента при плащане чрез виртуалния POS терминал, за цели, различни от заплащането на сумите по поръчката.

BEAUTY AIM ще съхранява информация за картите и картодържателите на недостъпно за неоторизиран достъп място и в криптиран вид, като в случай на съмнение за осъществен или потенциален неоторизиран достъп, BEAUTY AIM незабавно ще информира РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) АД, в качеството на обслужваща банка, за това.

BEAUTY AIM защитава личните карти на картодържателите и обмена на данни, извършван на Сайта.

В случай на недоставяне на заплатените стоки поради причина, която не зависи от Клиента, BEAUTY AIM се задължава да възстанови сумите, заплатени от Клиента, като това може да стане единствено с кредитна операция по картата, с която е извършена съответната транзакция.

BEAUTY AIM ще поддържа записи за транзакциите за срок от 2 години от датата на поръчката и ще съхранява частните си ключове и сертификатите за извършването на плащанията през виртуален POS терминал на недостъпно за неоторизиран достъп място.

BEAUTY AIM се задължава да получи по изричен и безусловен начин съгласието на Клиента, че последния се е запознал и приема настоящите Общи условия, преди и като условие за приемането на плащането за обработка.

BEAUTY AIM се задължава да не поставя изисквания за Клиента относно минималната сума за покупка на стоки като условие за заплащане с банкова карта.

BEAUTY AIM се задължава да не начислява допълнителни такси и комисионни, свързани с транзакцията, към размера на цената на стоките.

BEAUTY AIM не изплаща средства в брой на картодържатели или трети лица.

Когато начинът на плащане, избран от Клиента, включва трета страна - доставчик на платежни услуги, Клиентът може да бъде обвързан от разпоредбите и условията на съответната трета страна.

BEAUTY AIM не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на BEAUTY AIM.

BEAUTY AIM си запазва правото да променя настоящите Общи условия при промени в местното законодателство, в правилата на международните картови организации или при други промени в регулативните изисквания.

11. ДОСТАВКА

1. Доставка в България

Доставката в България се извършва чрез куриерски фирми ЕКОНТ и СПИДИ (по избор на Клиента), до посочен от Клиента офис или адрес за доставка, в следните срокове:

 • доставка в рамките на град София – не по-късно от 3 дни след приемане на поръчката от BEAUTY AIM;
 • доставка в останалата част от България – не по-късно от 3 дни след приемане на поръчката от BEAUTY AIM;

Доставката е за сметка на Клиента, освен ако на Сайта изрично не е указано друго.

Цени за доставка в България:

 1. до офис на Еконт – можете да видите ориентировъчните цени на доставката ТУК.
 2. до офис на Спиди – можете да видите ориентировъчните цени на доставката ТУК.

2. Доставка до друга държава в Европа

Доставката до държава в Европа, различна от България, се извършва чрез куриерска фирма Post One до посочен от Клиента адрес за доставка, в срок до 10 дни.

При доставки в чужбина е необходимо цената на поръчката да бъде заплатена с карта и в пълен размер в момента на извършване на поръчката.

Доставката е за сметка на Клиента, освен ако на Сайта изрично не е указано друго.

Цената на доставката ще бъде изчислена автоматично при завършване на поръчката (можете да видите ориентировъчните цени на доставката до съответната държава ТУК).

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО ДОСТАВКИТЕ

Преди изпращане на поръчаната стока BEAUTY AIM има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

При извънредни обстоятелства BEAUTY AIM си запазва правото да удължава срока за доставка, като информира Клиента за това своевременно.

BEAUTY AIM не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Клиентът е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

В случай, че Клиентът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка или адресът му е непълен или неточен, и ако е заплатил поръчаната стока авансово при извършването на поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни. На посочения от Клиента e-mail се изпраща уведомление относно срока на съхранение на поръчаната стока и офиса на куриерската фирма. В случай че Клиентът не получи стоката в срока по предходното изречение, BEAUTY AIM се освобождава от задължението си за доставка. BEAUTY AIM се задължава в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо, да върне на Клиента сумата, платена от него, намалена с извършените от BEAUTY AIM разходи във връзка с доставката.

При получаване на стоките, Клиентът е длъжен да ги прегледа в момента на доставката им, в присъствието на куриера. Той е длъжен да уведоми куриера незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Клиентът има право да откаже да получи доставената стока само в следните хипотези:

 • пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните, или
 • стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение, или
 • стоката е доставена след изтичане на сроковете за доставка и това е станало не по вина на Клиента.

Клиентът е длъжен да уведоми BEAUTY AIM за отказа си да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа. В случай че Клиентът вече е заплатил поръчаната стока авансово, BEAUTY AIM се задължава да му върне платената от него сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

12. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА НА СТОКИ. РЕКЛАМАЦИЯ ПО ЗЗП.

Клиентът има право да се откаже от договора за онлайн покупка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от него или от трето лице (от негово име), без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. В тези случаи той трябва да върне стоките на BEAUTY AIM, а BEAUTY AIM – да възстанови заплатената от него цена за върнатите стоки. Транспортните разходи за връщането на стоките обаче се понасят от Клиента.

Когато Клиентът се откаже от договора, а BEAUTY AIM вече е направило разноски във връзка с изпълнението му, BEAUTY AIM има право да задържи сумата за съответните разноски или да изисква тяхното заплащане от Клиента.

Правото на отказ е изключено, ако стоките са с нарушена опаковка или нарушени етикети, отворени опаковки, или е използвано каквото и да е количество от тях.

За да упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да уведоми BEAUTY AIM за своя отказ по недвусмислен начин, като попълни съответния формуляр и го изпрати на следния e-mail: info@pnb-shop.bg.

Формулярът за упражняване правото на отказ от договора за онлайн поръчка можете да намерите тук.

При попълването му трябва да бъдат индивидуализирани стоките, които Клиентът желае да върне, и да бъдат посочени всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката, както и банкова сметка, по която Клиентът желае да му бъде възстановена цената на стоките.

При получаване на изявление за отказ от договор, BEAUTY AIM изпраща на Клиента потвърждение за получаване на отказа му.

В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, Клиентът е длъжен да съхранява получените стоки във вида, в който са били получени, до момента на тяхното връщане на BEAUTY AIM.
 Клиентът е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на 
BEAUTY AIM или на упълномощено от BEAUTY AIM лице, в срок от 14 дни от датата, на която Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора.

Върнатите стоки трябва да бъдат в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид, заедно с всички съпътстващи документи - касови бележки и/или фактури, гаранционни карти, упътвания за употреба и др.

Рекламации за увредени стоки се правят само в момента на получаване на пратката и в присъствието на куриера. Рекламацията се отбелязва със забележка в товарителницата и с попълнен на място констативен протокол в два екземпляра. Констативният протокол е задължителен реквизит с оглед на валидността на покритите от застраховката щети и липси по пратката. Клиентът, или получателят на пратката, е длъжен да изиска копие от протокола, след което да приложи копието, когато попълва молба за връщане.

BEAUTY AIM има право по своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

В случай че Клиентът не изпълни задължението си за връщане на стоките в посочения по-горе срок, без да уведоми BEAUTY AIM за евентуалното забавяне и без да посочи уважителни причини, се приема, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

Когато получените от Клиента стоки не съответстват на характеристиките, посочени в Сайта, не са използвани от Клиента и са с незасегната външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на BEAUTY AIM. В този случай Клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно на BEAUTY AIM чрез куриерската фирма, през която стоката е била получена.

BEAUTY AIM възстановява в пълен размер заплатената от Клиента стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е упражнено правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.

По отношение на всеки потребител по смисъла на § 13, т. 1 от ЗЗП е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба за срок от две години. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от BEAUTY AIM да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.

Потребителите също така имат право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба. Те обаче не могат да оспорват съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора са знаели или не са могли да не знаят за несъответствието.

BEAUTY AIM не носи отговорност за разлика в цветовете на козметичните продукти, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.

При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, или за отбив от цената.

Потребителят следва да предяви рекламацията като ни изпрати ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма на e-mail: info@pnb-shop.bg. В уведомлението той трябва да посочи предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване, съответно размера на претендираната сума, както и адрес, телефон и email за контакт. Задължително се прилагат и документите, на които се основава претенцията (касова бележка или фактура за покупката, документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер). Добре е да бъде приложен и снимков материал.

След като казусът бъде разгледан и обработен, потребителят ще получи писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (BEAUTY AIM не носи отговорност при евентуални проблеми, възникнали по независещи от нас причини, във връзка с получаване на съобщението в законово установения срок).

Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

13. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 BEAUTY AIM гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. BEAUTY AIM може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на  Сайта, Клиентът приема употребата на “бисквитки” от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на нашия e-mailinfo@pnb-shop.bg

14. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прочетете нашата Политика за защита на лични данни.

15. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на BEAUTY AIM или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на BEAUTY AIM и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на BEAUTY AIM, имаме правото да претендираме обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Клиентът не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

BEAUTY AIM има право, по собствена преценка и без предизвестие, да прекратява едностранно договори с Клиенти, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на BEAUTY AIM или при прекратяване поддържането на Електронния магазин.

Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до насрещната страна, ако тази страна не изпълнява задълженията си по договора.

Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Клиента или отбелязване в поле в Сайта и други подобни действия, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

17. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

BEAUTY AIM ще полага дължимата грижа да осигури възможност на Клиента за нормален достъп до предоставяните Услуги, като си запазва правото да преустановява достъпа до тях. BEAUTY AIM има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Сайта.

BEAUTY AIM полага грижа, информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

BEAUTY AIM не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола ни. BEAUTY AIM не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън нашия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на BEAUTY AIM.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Споровете, които не могат да бъдат решени чрез взаимни отстъпки и по споразумение между страните, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.

ОРГАНИТЕ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА BEAUTY AIM, СА:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: 02/91-53-555

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22

Електронна поща: info@kzp.bg

Уеб сайт: www.kzp.bg